Děti na startu

Vedle zaměření na soutěžní aerobik se účastníme projektu Děti na startu, který se orientuje na všesportovní přípravu dětí ve věku od 5 do 9 let.

Celorepublikový projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly Kdo jsou Děti na startu?

 • Všechny děti ve věku od 4 do 9 let.
 • Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované.
 • Děti z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrstev.
 • Všeobecná pohybová příprava dětí předškolního a mladšího školního věku, zaměřená na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.

Co se děti naučí?

 • jak ovládat své tělo
 • správně běhat
 • udělat kotrmelec
 • skákat, padat
 • nebát se míče
 • základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení volného času

Kdy kurzy probíhají?

Kurzy kopírují školní rok (září-leden a únor-červen) a v rámci desetiměsíčního tréninkového bloku se uskuteční - 40 lekcí (1x týdně 60 minut). V ideálním případě dítě absolvuje šest bloků během 3 let (od 4 do 9 let věku).

Jak kurzy probíhají?

 • Rozdělení do skupin - děti cvičí ve 4 skupinách (lze přizpůsobit prostoru. počtu dětí, délce tréninku), dle věku a aktuálních pohybových schopností a dovedností dítěte.
 • Každá skupina se pod vedením vlastního trenéra věnuje zdokonalování v jiné činnosti (10 - 12 minut/stanoviště).

Proč všeobecná sportovní příprava?

 • protože fyzická kondice, tělesná zdatnost a celkový zdravotní stav české populace se dlouhodobě zhoršuje,
 • protože chybí všeobecná příprava, zaměřená na rozvoj přirozené motoriky a základní pohybové dovednosti,
 • protože předčasná specializace způsobuje, že i sportující děti mají problém správně zvládat základní cviky,
 • protože předčasná specializace = jednostranné zaměření, což omezuje možnost přechodu mezi sporty,
 • protože předčasná sportovní specializace = předčasná orientace na výkon = strach z neúspěchu a stres,
 • protože orientace na výkon rozděluje děti na "lepší a horší", čímž dochází k vyloučení pohybově méně nadaných či jinak hendikepovaných dětí (nadváha, nemoc, sociální situace) z kolektivu, což negativně ovlivňuje jejich budoucí vztah a přístup ke zdravému aktivnímu životnímu stylu, pohybu a sportu.

Desatero kurzu Děti na startu

 • Nikoho neporovnáváme
 • Při cvičení, u her nikdo nevypadává - každý se vždy vrací do hry
 • Určeno pro všechny děti: šikovné - nešikovné, tlusté - hubené, talentované - netalentované
 • Spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví
 • Vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu - normální je sportovat a hýbat se
 • Chceme zabránit předčasné specializaci dětí - rozvíjíme všestrannost
 • Správná životospráva - jednoduchou formou komunikace učíme děti správnému stravování
 • Učíme správnému držení těla, drobným pohybovým návykům
 • Komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a nářadí
 • Poradíme s výběrem sportovní aktivity - dalším případným zařazením ve sportovním oddílu

Jak děti hodnotíme?

 • Aby nedocházelo k snižování sebevědomí dětí a frustraci z neúspěchu a prohry, jsou v hodinách, vedle důrazu na pozitivní motivaci dítěte ze strany trenérů, záměrně potlačovány prvky vzájemného soutěžení a soupeření.
 • Tomu odpovídá i hodnocení/testování dětí, která umožňují v průběhu kurzu sledovat vliv tréninku na rozvoj schopností dítěte a následně mohou na základě odhalených pohybových předpokladů dítěte pomoci při výběru vhodné sportovní specializace.